4 Responses

 1. Anonymous
  Anonymous July 22, 2014 at 11:37 am |

  My man het op meer as een geleentheid owerspel gepleeg. Die laaste van hierdie verhoudings was volgens hom nie ‘n ware verhouding nie aangesien hul nie seksueel met mekaar verkeer het nie. Die bewyse wat ek het (whatsapp, facebook en gmail boodskappe) wys dat dit meestal van sy kant gekom het. Daar is wel bewys dat sy hom op ‘n Vrydag 7uur in die aand twee keer gebel het en daarna aan hom ‘n boodskap gestuur dat sy uit haar huis gesluit is asook ‘n foto waar sy saam met hom by sy werkwinkel gekuier het. Ek het gehoor dat jy moet bewys dat jou huwelik baie gelukkig was voor die verhouding anders kan jy niks aan die derde party doen.

  Ons is binne gemeenskap van goedere getroud. Daar is ‘n lodge in Mosambiek wat nog nie in my man se naam is voor sekere projekte nie klaar is nie. Hy doen ook privaat werk waaruit hy nog ‘n inkomste genereer. Is ek en die kinders geregtig op ‘n deel hiervan en die Mosambiek eiendom en wat van sy jaarlikse belastinggeld wat uitbetaal word?

 2. annelize
  annelize August 1, 2014 at 9:09 am |

  U is in die haak met die stappe teen die derde party. U sal moet bewys dat u verhouding gesond en gelukkig was voor die verhouding en dat hierdie verhouding daarteo gelei het dat die huweliksband verbrokkel het.

  Insover u man se inkomste en bates betref moet u onthou dat waar mense binne gemeenskap van goed getroud is daar een boedel is. Sou die eiendom in Mosambiek uiteindelik op u man se naam geregistreer word is u met ontbinding van die huwelik geregtig op die helfte daarvan, soos die geval sou wees met al die ander bates. U kinders sal nie geregtig wees op ‘n deel hiervan nie, maar is beslis geregtig op onderhoud.

 3. Anonymous
  Anonymous October 21, 2014 at 10:56 am |

  Ek en my vrou is vir vier en ‘n half jaar getroud, buite gemeenskap van goedere met die aanwas bedeling. Sy het my laat weet dat sy my gaan dagvaar vir ‘n egskeiding. Daar was egter ‘n derde party betrokke. Aanvanklik het sy swanger geraak met die ander man se kind, maar sy het die baba verloor. Ek get gevra dat ons weer moet probeer en hulp kry, maar sy het gese sy sal daaroor dink. Ek werk tans weg van die huis af en Vrydag het sy my laat weet dat sy voortgaan met die egskeidging en Saterdag toe trek sy by die ander man in, terwyl ons nog wettig getroud is. Sy het egter geweier om on huwelik ‘n tweede kans te gee. Daar is egter ‘n kwessie van groot skuld wat ons aangegaan het terwyl ons getroud was, wat betaal moet word! Ek het in Januarie my werk verloor en dus het die skuld agter geraak en ek het eers weer in September begin werk,

  Ek het raad nodig oor hoe ek hier te werk moet gaan, want die ander man was die oorsaak van ons huweliks probleme en ek kan nie toesien dat hulle net skotvry hiervan kan wegloop en ek moet maar allen met al die skuld sit nie. Is daar ‘n manier wat ek die persook kan dagvaar vir skade gelei, verneddering ens?

 4. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 8:49 am |

  Ongelukkig nie. In die verlede was daar ‘n remedie beskikbaar, maar die Appelhof het onlangs bevind dat met die veranderende waardes van die Suid-AFrikaanse samelewing, daardie remedie nie meer gepas is nie.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework