2 Responses

 1. Anonymous
  Anonymous November 26, 2013 at 12:21 pm |

  Ek en my man is buite gemeenskap van goedere getroud met aanwasbedeling. By die onderhoudshof neem hul toe sy salaris in ag en sodoende is ons vir meer as 70 % verantwoordelik vir my buite egtelikke dogter se onderhoud terwyl haar biologiese pa omtrent net 30% moet betaal.

  Is dit reg? Het hul iets misgekyk? Die biologiese vader het ander 2 kinders waarvan 1 ook buite-egtelik is, maar hul onderhoud word eers afgetrek en dan sy salaris wat oorbly is wat bepaal hoeveel hy aan my dogter kan betaal en sy was 1ste gebore.

 2. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 2:10 pm |

  Wat hul gedoen het was om u hele huishoudelike inkomste in te reken by die bepaling van wat u verdien. Aangesien u die enigste onderhoudpligtige tussen uself en u man is (mits u man nie u dogter aangeneem het nie) is u die enigste een van jul twee wat onderhoudpligtig is teenoor u dogter. U inkomste en die uitgawes wat u daarmee dra moet dus eintlik vergelyk word met die van u eks man.

  Die hof het ‘n diskresie om onderhoud op ‘n basis anders as 50-50 te bepaal, welke bepaling uiteraard afhanklik is van die partye se relatiewe kapasiteit om dit te kan dra. U besef dat onderhoud ‘n prioriteits uitgawe is wat eers in ag geneem word alvorens daar na ander uitgawes gekyk word om beskikbare fondse te bepaal. U meld dit nie spesifiek nie, maar ons vermoed dat die ander onderhoudsbevele wat u eks ten aansien van sy ander kinders het toegestaan is voordat ‘n bevel ten aansien van u dogter toegestaan is.

  Nietemin is u geregtig om die Onderhoudshof te nader vir ‘n wysiging van die onderhoudsbedrag en die verhouding waarin u en u eks verantwoordelik is vir die onderhoud van u kind.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework