Gauteng

DISTRICT

ADDRESS

TELEPHONE NUMBER

OFFICE

Booysens

426 Booysen Road

011 680 4898

Branch Court

Hillbrow

Corner Queen & Sam Hancock Street

011 642

Branch Court

Jeppestown

225 Market Street

011 618 4516

Branch Court

Meadowlands

23348 Heckroodt Cresent

011 536 0555

Branch Court

Newlands

186 Main Road

011 477 7252

Branch Court

Orlando East

6514 Mooki Street

011 935 1205

Branch Court

Soweto/Protea

Corner Hunene Drive & Ndaba Drive

011 980 8130

Branch Court

Tembisa

Sam Molele Drive

011 281 0300

Branch Court

Mamelodi West

8120 Shabangu Street

012 805 4001

Branch Court

Sebokeng

Moshoehoe Street

016 988 1320

Branch Court

Wynberg

223 Second Street

011 786 5191

Branch Court

Hillbrow

Corner Queen & Sam Hancock Road

082 576 3246

Constitutional Court

Johannesburg

15 Market Street

011 241 6800

Detached Office

Johannesburg

94 Prichard Street, 13th Floor, Schreiner Chambers

011 333 3724

Family Advocate

Pretoria

13 Church Square, Saambou bld, 3rd Floor

012 323 0760

Family Advocate

Johannesburg

C/o Prichard Street & von Brandis Street

011 322 8391

High Court

Pretoria

Co/o Paul Kruger Street & Vermeulen Street

012 315 7711

High Court

Johannesburg

86 Juta Street, Arbour Square

011 359 5700

Labour & Labour Appeal Court

Johannesburg

Old Trust Bank Centre, c/o Hill & Kent Avenue

011 781 2291

Land Claims Court

Alberton

41 Van Riebeeck Street

011 907 8910

Magistrates Court

Benoni

29 Harper Avenue

011 421 9341

Magistrates Court

Brakpan

Prince George Avenue

011 744 3530

Magistrates Court

Bronkhorstpruit

38 Kruger Street

013 932 2901

Magistrates Court

Germiston

78B President Street

011 873 0500

Magistrtes Court

Johannesburg

Corner Fox & West Street

011 491 5000

Magistrates Court

Kempton Park

17 Monument Road

011 975 0313

Magistrates Court

Krugersdorp

Corner commissioner & Biccard Street

011 660 3711

Magistrates Court

Nigel

4th Avenue 47, Extension 1

011 814 8261

Magistrates Court

Oberholzer

64 Van Zyl Smt Street

018 788 2342

Magistrates Court

Pretoria

Corner Schoeman & Schubbart  Street

012 319 4001

Magistrates Court

Pretoria North

333 Ben Vilkoen Street

012 521 1000

Magistrates Court

Randfontein

Corner Pollock & Sutherland Street

011 412 1195

Magistrates Court

Roodepoort

Corner Rex & Meyer Street

011 766 1004

Magistrates Court

Vnderbijlpark

Corner Genl Hertzog & FW Beyers Street

016 933 2166

Magistrates Court

Vereeniging

Corner Beaconfield & Lesley Street

016 422 0071

Magistrates Court

Johannesburg

C/o Kerk & Von Brandis Street

011 333 2370

Masters Office

Pretoria

C/o Church & Queen Street

012 339 7700

Masters Office

Pretoria

329 Pretorius Street

012 315 1655

National Office

Johannesburg

15th Floor, Carlton Centre

011 331 0440

Regional Office

Pretoria

Corner Schoeman & Andries Street

012 392 9540

SA Law Commission

Johannesburg

95 Market Street

011 330 7600

State Attorneys

Pretoria

Old Mutual Building, 167 Andries Street

012 309 1500

State Attorneys

4 Responses

 1. Anonymous
  Anonymous July 22, 2013 at 8:50 am |

  Ek wil graag weet watter vorms moet ingevul word wanneer ons 6 jaar na die egskeiding na ‘n onderhoudshof toe moet gaan a.g.v ons seun wat wil gaan studeer.

 2. Anonymous
  Anonymous December 5, 2013 at 10:23 pm |

  Wil graag hoor waar kan ek hulp kry, my man ontneem my van alle regte, ons het saam besigheid, maar hy maak uit of dit net syne is tog moet ek teken by alles. So ook ons trust, hy beheer alles. Ek kry geen geld vir kruideniersware nie, hy koop alles besluit wat nodig is.

 3. Marius Victor
  Marius Victor October 31, 2014 at 8:07 am |

  U kan na u naaste Onderhoudshof toe gaan en die Klerk vra vir die dokumenatasie wat verband hou met die wysiging van ‘n bestaande onderhoudsbevel. Die personeel is gewoonlik baie behulpsaam en sal u met al die vorms kan voorsien wat u sal benodig.

 4. Marius Victor
  Marius Victor October 31, 2014 at 8:43 am |

  Die besluit om te skei is ‘n baie groot besluit en moet geneem word in oorleg met mens se eie oorwegings en gevoel. Ons kan u nie aanbeveel om te skei nie, net u kan daardie besluit neem.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework