Onderhoud / Maintenance

CHILD MAINTENANCE

 

Information, Forms & Advice

How much maintenance? How do I get more? What are my rights?

We answer these and all your questions.

See our “Resources“: There is plenty of free stuff on this site.

 

Do You Have A Maintenance Problem?

We can help you solve it!

People who know their rights and can understand the processes, are most likely to be successful, whether claiming more or defending maintenance cases.

Whether you have a lawyer or not, you need to understand what child maintenance is all about and how to deal with it.

 

FAQ– –COURTS– –RESOURCES

16 Responses

 1. Rina Opperman
  Rina Opperman November 15, 2012 at 11:44 am |

  Goeie dag, ek wil graag by u verneem waar kan ek n website kry om ons die basiese riglyne te gee ivm onderhoud vir minderjarige kind. Ons het na n jaar nie meer die finansies om prokureur te bekostig nie en sal nou onsself moet verdedig. Asseblief dit sal van groot hulp wees as U ons daarmee kan help dat ons die regte website kry.

  Byvoorbaat dankie

  Riaan/Rina

 2. Anonymous
  Anonymous September 21, 2013 at 10:16 am |

  Dankie vir jul raad

 3. Anonymous
  Anonymous February 19, 2014 at 9:03 pm |

  Ek is getroud buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling. Ter wille van my vrou het ek alles opgegee wat ek gehad het en saam haar ‘n besigheid en x2 motors verloor toe ek gesekwestreer is. Die huis en otor is op haar naam en ek het n werk. Kan sy my dagvaar vir onderhoud as ons skei?

 4. Anonymous
  Anonymous June 23, 2014 at 12:04 pm |

  My man se dogter word 20 in Oktober. Sy bly by haar verloofde in hulle eie woonstel en die verloofde sorg vir haar en haar kind. Sy is pas swanger met haar 2de baba. Haar ma het onderhoud gekry totdat die kind saam met haar verloofde in die woonstel ingtrek het. Die ma het die onderhoud aan ons terugbetaal vir nege maande lank, maar nou hou sy ewe skielik weer die onderhoud. Is ons nog verplig om onderhoud te betaal?

 5. SUSAN
  SUSAN August 25, 2014 at 3:22 pm |

  GRAAG WIL EK WEET MY KIND WAS NIE GETROUD MET DIE PA VAN HAAR KIND HY BETAAL ONDERHOU MAAR KIND IS NOU IN SKOOL EN MOET OOK GAAN VIR EXTRA KLASSE EN HY WEIER OM MEER TE BETAAL SY KOOP SELF SKOOL KLERE ENS EN BETAAL SELF HAAR MEDIESE KOSTE HY BETAAL DIE MEDIES WANT HOF GESE IS SY VERANTWOORDELIKHEID MY DOGTER IS NOU GETROUD EN HY MET ANDER VROU HOE WERK ONDERHOU VAN KIND NOU ALBY PARTYE IS BINNEGEMEESKAP GETROUD WIE IS NOU NOG WETTIGE VERANTWOORDELIKE VIR KIND SE ONDER HOUD

 6. Marius Victor
  Marius Victor October 14, 2014 at 6:39 pm |

  Ek vermoed dat die onderhoud waarvan u praat onderhoud is wat u man vir sy dogter moes betaal.

  ‘n Ouer is onderhoudpligtig totdat ‘n kind die ouderdom van 18 jaar bereik. In baie gevalle word hierdie plig uitgebrei tot op daardie stadium waarop die kind selfonderhoudend is (soos die geval waar kinders verder studeer).

  In hierdie geval blyk dit dat sy reeds selfonderhoudend is. Ons stel voor dat u man die onderhoudsbevel noukeurig nagaan om te sien presies tot wanneer hy onderhoudpligtig is. Sou die tydperk wat daarin uiteengesit word reeds verstryk het, is daar geen plig nie. Sou die bevel egter steeds geldig wees sal hy die onderhoudshof moet nader om hierdie bevel af te skaf, aangesien sy dogter duidelik in staat is om na haarself om te sien.

 7. Marius Victor
  Marius Victor October 17, 2014 at 12:15 pm |

  As u vrou kan bewys dat sy onderhoudsbehoewend is en dat u vir haar gesorg het ten tye van u huwelik, ja. Die hof sal natuurlik kyk na wat redelik is, met inagneming van haar behoefte en u vermoe.

 8. ingrid
  ingrid November 3, 2014 at 2:01 pm |

  ek het dringend advies nodig my kines se pa werk maar hy betaal ni en di hof doen nx daaran nie wt kan ek veder doen asb x raadop

 9. Anonymous
  Anonymous November 4, 2014 at 9:01 am |

  Ek het dringend raad nodig. Ek wil weet op wat ek geregtig is om te mag eis. Ek is 1 jaar en 6 maande getroud en ek het geen werk nie. Ek was ‘n huisvrou en ek het medies gehad voor ek getroud was nie. Ek het uit my ouerhuis getrou.

 10. Marius Victor
  Marius Victor November 4, 2014 at 9:53 am |

  U meld nie wat u huweliksgoederebedeling is nie en kan ons u dus nie adviseer betreffende die bates wat u mag kry nie. U was nie vir lank getroud nie en klink dit of u nog relatief jonk is. Die hof sal rehabiliterende onderhoud aan u toestaan, maar dit sal vir ’n vaste tydperk wees. U sal noodgedwonge moet werk soek en selfonderhoudend raak.

 11. Anonymous
  Anonymous January 7, 2015 at 12:26 pm |

  My dogter het Mei 2014 18 geword en matriek in November 2014 geskryf. Is ek nog onderhoudpligtig?

 12. Marius Victor
  Marius Victor January 8, 2015 at 11:00 am |

  Dit hang af, as u geskei is en in terme van ‘n onderhoudsbevel onderhoud betaal moet u kyk na die terme van daardie bevel. Dit kan wissel tussen die ouderdom van 18 of tot die kind selfonderhoudend is. Indien nie, sal dit to en met 18 wees.

 13. Attie van der Walt
  Attie van der Walt January 13, 2015 at 2:20 pm |

  Die heel eerste hofbevel het gelees “selfonderhoudend” maar dis intussen vervang en die selfonderhoudend klousule is weggelaat. Ek was vroeg verlede jaar by n prokureer en sy het gese ek hoef net betaal totdat die kind klaar is met skool, of op ouderdom 18 jaar,aangesien daardie klousule weggelaat is. In die die kind nog onderhoud wil he, dan moet die kind dit van my eis. die ma het niks verder hiermee te doen nie.

 14. Attie
  Attie January 15, 2015 at 12:23 pm |

  Die eerste onderhoudsbevel wat die “selfonderhoudend” klousule bevat is vervang deur n nuwe onderhousbevel. Bogenoemde klousule is uit gelaat. Die oorspronklike onderhouds bevel is dus in sy geheel vevang. Is my vertolking daavan korrek?

 15. Linda
  Linda February 11, 2015 at 1:39 pm |

  Ek is n maand getroud en dit werk net nie wat kan ek eis ons is binne gemeenskap van goedere getroud .

  Hy betaal alreeds onderhoud aan sy eerste vrou vir sy kind wat studeer R1800 en R880,00 vir die ma agv agterstallige onderhoud en nou eis die x vrou nog R200 onderhoud wat in die huwelikskontrak gestaan het Waar gaan ek nou in pas
  ek het net tydelike werk tot end Maart.

 16. Anonymous
  Anonymous April 7, 2015 at 9:58 am |

  Goeie dag,

  Ek wil net advies hê, my hof bevel het bevestig ek mag net my seuntje sien op gespesifiseerde tye soos per die moeder, op daardie tydperk was ons seuntjie net oor n jaar, nadat ons seuntjie 3 geword het, het die moeder toegelaat dat hy by my kan kom oor kuier vir n naweek, maar sodra dinge nie reg gaan volgens die moeder nie, moet ek dan vir ons seuntjie by sy moeder gaan kuier, en hy mag nou net na my toe kom as sy moeder so voel, ek bly in JHB en moet elke keer witbank toe ry net om n paar ure met hom te kan spandeer, ek moes ook my verblyf af skaal, sodat ek die onderhouds van R6200 kan betaal, terwyl sy en haar kerel in weelde lewe met n groot huis ens,

  1. Kan ek my seuntjie kry elke 2de naweek?
  2. Ek voel die onderhouds regverdig nie wat sy betaal nie, hoe gaan ek te werk?

  Dankie

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework