4 Responses

 1. Anonymous
  Anonymous May 5, 2014 at 4:56 pm |

  My man het sy werk verloor. Hy het in 14 jaar nie een maal nagelaat om sy onderhoud aan sy eks te betaal nie, maar toe hy haar laat weet hy is werkloos en sal dus vir tyd lank nie kan onderhoud betaal nie het sy gese hy moet die kinders afteken en toestemming gee dat haar nuwe man hul anneem. Die kinders is 18 en 17 jaar oud. Sy het ook die kinders teen hom opgemaak omdat hy nie kan betaal nie en hulle het ook aan hom n brief geskryf waar hulle se hy moet hul dan eerder afteken aangesien hy nie kan betaal nie. Nou dat hy die brief geskryf het en toestemming gegee het dreig sy hom nou verder met die hof, sy het sekerlik nou koue voete gekry, vir haar gaan alles oor geld. Kan hy die kinders afteken en sy toestemming gee en moet hy dan nog steeds onderhoud betaal nadat dit alles van die begin af hulle idee was? Hy het bewyse van briewe waar sy en kinders aan hom geskryf het dis wat hul verkies, nou verander sy van deuntjie, maar die kruks van die saak is hy is tans werkloos en sy dreig hom nou met alles waaraan sy kan dink en maak dat die kinders ook teen hom draai. Hy sien nie hoekom hy verder moet probeer as dit vir hul net oor geld gaan maar hul geen moeite doen om te hoor hoe dit met hom gaan en hom net antwoord op sy briewe as hul lus het en verder net ken as hul geld soek of hom wil sleg maak. Wat staan hom te doen as hy hul afteken, is hy nog onderhoudspligtig al het hul gevra hy moet hul afteken?

 2. Anonymous
  Anonymous October 8, 2014 at 10:56 am |

  My man het n buite egtelike kind, die ma van die kind het hom gevang deur nie haar voorbehoedmiddels te drink nie. Sy het erken dat sy dit gedoen het omdat sy hom wou gehad het. Hy was voorheen getroud met twee kinders van sy eie en het haar laat verstaan dat hy nie in nog kinders belangstel nie. Hy het DNS toetse gedoen en die kind is syne, hy betaal elke maand vanaf die kind se geboorte onderhoud. Hy het so af en toe die kind gekry ( sy vorige vrou wou nie gehad het hy moes die kind sien nie) ek het egter gesê dit is sy reg om die kind te kry vir n naweek. Sowat 3 jaar gelede is ons hof toe om die kind af te teken omdat die ma weier dat hy die kind sien. Die hof het egter bepaal dat hy elke tweede naweek en helfte van elke skool vakansie die kind moet kry. Vanaf die eerste naweek wat hy die kind moet gaan haal het, het die ma verskonings om nie die kind te stuur nie. Hy het later ophou bel en vra vir die kind sy het ons mooi laat verstaan dat nie sy of die kind hom as die pa wil erken en dat die kind niks met hom te doene wil he nie. Ons wil nou net weet of dit nie moontlik is om die kind af te teken nie aangesien sy geld goed genoeg is maar hy is nie.

 3. Lorenzo Willemse
  Lorenzo Willemse October 15, 2014 at 9:07 am |

  Nee, daar bestaan geensins enige iets in ons reg soos om ‘n kind af te teken nie. Hy kan dit nie doen nie. Hy sal ongelukkig die onderhoud moet betaal soos deur die hof voorgeskryf.

  Dit blyk ook of die hof alreeds ‘n bepaling gemaak het oor toegang tot die kind. Artikel 35 (1) van die Kinderwet bepaal die volgende:

  (1) Enige persoon wat sorg of bewaring van ‘n kind het en wat in stryd met ‘n bevel van enige hof of met ‘n ouerlike regte en verantwoordelikhede ooreenkoms wat in werking getree het soos in artikel 22(4) bedoel, ‘n ander persoon wat toegang tot daardie kind of ouerlike regte en verantwoordelikhede ten opsigte van daardie kind ingevolge daardie bevel of ooreenkoms het, ontsê om sodanige toegang of sodanige regte en verantwoordelikhede uit te oefen of wat daardie persoon verhoed om sodanige toegang of sodanige regte en verantwoordelikhede uit te oefen is aan ‘n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met ‘n boete of met gevangenisstraf vir ‘n tydperk van hoogstens een jaar.

  Dus kan u die Kinderhof nader met ‘n aansoek kragtens die bogenoemde artikel om ‘n bevel toe te staan wat haar verplig om die kind beskikbaar te maak soos bepaal deur die oorspronklike hofbevel. Alternatiewelik kan sy gevonnis word vir ‘n tydperk van nie meer as een jaar nie.

 4. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 9:18 am |

  Hierdie is ‘n aaklige posisie.

  ENige ouer bly onderhoudpligtig totdat ‘n kind die ouderdom van 18 jaar bereik of, indien ooreengekom, totdat hul selfonderhoudend is. U man sal dus eers na die bewoording van die onderhoudsbevel moet kyk.

  My voorstel is dat hy eerstens na die onderhoudshof gaan om aan te dui dat daar ‘n verandering in sy persoonlike omstandighede was en dat hy nie tans kan betaal nie. Hy kan verder reeds die bevel vir die 18 jarige, afhanklik van die bewoording daarvan, laat tersyde stel, aangesien hierdie kind reeds 18 is.

  “Afteken” werk net as u man van alle ouerlike regte EN verpligtinge onthef word. Indien dit nie gebeur sal hy steeds onderhoudpligtig bly.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework