Haar Ex Is Sleg Vir Die Kinders – Betaal Ook Nie Onderhoud Nie!

Goeie dag,

Ek is n ma van 3 kids, ek is in n verhouding met my jongste kind se pa. Ek is 4 jaar terug weg by my oudste se pa en is 2 jaar terug geskei na n lang gesukkel by Legal Aid, wat my leêr wegooi het, het ek n prok gekry. Hy het nie sy werk gedun wat ons gevra heti.

Ek wou toegang na my kids verwyder maar hy het niks geduni daar omtrent in n maand is ek geskei. My ex het visition tot di kids ma ons het dit saam Welsyn laat gaan op superviced visition or abuce. Di skeibrief van hof se hy mut R500 per kind n maand betaal. Ek was al hoeveel keer by Maintence en hulle bel hom net en verder gebeur daar niks. Die vrou wat ons daar gehelp het in die begin is weg vandat sy weg is gebeur ni. Di ou by wie ek is betaal vir als ma ons kom ni by als uit finansieel ni.

Di man by wie ek is wil weet kan hy klein eise hof toe gaan en hom dagvaar vir die geld wat hy oor 2 jaar moes betaal het en nie gedun heti. Of kan ons polisie toe gaan en n saak daar maak dat hy di hof bevel verontagsaam. Maintence hof was ons al hoefeelkeer by – daai werki hulle se net na hulle hom gevra het om te betaal dat ek moet gaan werk en ni oor hom worry wat nie betaal nie. Ek moet try self vir di kids sorg en nie op ander staat maki.

Die ander ding is. Vir die afgelope 4 jaar wat ons weg is by hom het hy ook ni veel aangewend om hulle te sien nie. Hy sal kom en dan maande wegbly. Die laaste 2 jaar het ek n boek begin hoe hy maak met die kids. Hy bly ma 3 km van ons af. Ons weier ni toegang tot hulle ni solank ek naby genug is dat hulle my kan kry as nodig deur wat als gebeur het toe ons saam was Welsyn het gese en met hom gereel dat as hy die kids wil sien moet dit by hulle wees of onder my en die ou.

Ek het n interdik teen hom dat hy nie mag fisies of emosioneel mag aftakel ni dit hkm ons dit onder toesig hou. My prok van daai tyd het ni als vi hof gegee ni. Maar die ding is die kids, veral di oudste van 8jar se kop hak uit wanner hy gekom het di skool is al raadop en se dat ons die ou weg moet kry want as hy ni daar kom vir maande ni is dit di soetste kind geen probleme maar een naweek wat hy hulle gesien het is dit n maand se werk om hom reg te kry. Die pa bel nie daag niee op vi bdays nie.

Ons weier hom nooit ni ma hy daag ampe nooit opi elke 2- na 4 maande sal hy 1/2 keer opdaag en ons moet die kind weer reg kry dat die skool al mug word en dalk hom kan skors as dit aangaan. Hy krap ons lewens en als op dat ons al wil opgee om my kind reg te kry elke keer as hy kom. My ou die kids sien hom as hulle pa maar hy het nou genug gehaad hy is di vark di heeltyd waar my ex niks duni. My ex sal op n sondag kom soos hy 3 maande terug gedun het hy kom vi 7 ure ma net 30m was saam die kids verder soek hy net koffi en sigg en staan rond op sy foon of praat met ons ni die kids. Vir 3 maande se hy hy gaan kom wanner dag kom dan str hy sms en se ek wili vandag komi sal ander week kom vir 3 maande nou.

Ons het hom ook gevra om te help prt met oudste maar hy se as kids ni na hom kan gaan ni dan sal hy ni help ni. Hy het stief kids ook nou wat glo probleme met hom het. Sy nuwe vrou wil niks met sy kids te dun he ni.

Wat kan ons dun ASB help!

Die stress en drama maak ons kla as gesin.

(Ek ni seker wa ons di moet plaas ni ek werk van my foon af hoop dis regte plek di.)

______________________________________________________________________________________________

Jacques Jansen

Goeie dag Mevrou,

Dit is nie net die onderhoudshof wat in die geval van nie betaling of agterstallige onderhoud gebruikkanword as hulp nie. ‘n Dagvaarding kanook deur ‘n prokureur uitgereik word teen jou gewese man ten aansien van die agterstallige onderhoud. Dit is ongelukkig so dat die Howe nie baie daarvan hou as prokureurs hulle werk oorneem en self Dagvaar nie, maar dit kan gedoen word.

Dit is nie duidelik uit jou skrywe of jou gewese man die kinders mag sien net onder toesig nie.  As dit die geval is dat jou geweseman die kinders ontstel en ‘n negatiewe invloed op hulle het sal jy ‘n maatskaplike werker se hulp moet inkry om n verslag op te stel wat aan die hof voorgelê moet word om die negatiewe optrede te verhoed deur ‘n gepaste bevel of wysiging.

Dit is nie duidelik wat die bedrag is wat jou vriend betaal het nie.  Die gelde kan verhaal word, maar die Hof van Klein Eise het beperkte jurisdiksie wat betref die grootte van die eis, wat tans R15, 000 is.

Die onderhoudsbeampte kan nie net bloot vir jou sê dat jy moet gaan werk nie.  Gaan verkla die persoon by die Hofbestuurder, wie die direkte hoof van die beampte is.

Jy kan ‘n klagte by die polisie gaan lê aangesien die wanbetaling van onderhoud ‘n misdaad daarstel waarvoor gevangenisstraf van 1 jaar opgelê kan word. Die beste opsie is egter om terug te gaan na die hof wat die bevel gemaak het en die betrokke hof te nader aangaande die minagting van die bevel. Laastens moet jy in gedagte hou dat jou gewese man aanspreeklik bly vir die agterstallige gelde tensy hy goeie redes kan aanvoer hoekom hy nie die geld kon betaal nie, maar die redes sal aan ‘n hof voorgehou moet word.

Groete,

Jacques

Share / Deel

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

  • Ready-scissors

  • receipt-translator

  • redden-shilling

  • Red-possessor

  • Regular-redden

  • rejoice-motherly

  • reproduction-whose

  • Responsible-cultivator

  • revenge-whom

  • Right-homework