23 Responses

 1. TREVOR MEYER
  TREVOR MEYER March 18, 2013 at 11:53 am |

  eks buite gemeenskap met aanwas getroud. het 23 jaar se pensioen.was 10jaar getroud.my vrou maak aanspraak op die volle 23 jaar se pensioen,mag sy dit doen ??

 2. Christelle
  Christelle May 17, 2013 at 8:45 pm |

  Ek en my man is in proses om te skei. Ons is buite gemeenskap sonder die aanwinsbedeling getroud. Ons was beide besigheidspersone . Hy eis na 2 jaar rehabiliterende onderhoud deur n reel 43. Sou hy suksesvol wees?

 3. Anonymous
  Anonymous July 25, 2013 at 4:52 pm |

  My vriend en sy vrou is 2005 getroud en is uitmekaar in 2006. Sy het hom gedagvaar vir egskeiding en in die dagvaaring het sy vals datums gesit wanneer hulle uitmekaar is. Kan sy onderhoud eis? Hulle was minder as 1jr getroud en sy het nie sy van gedra nie.

 4. Jo-Anne
  Jo-Anne August 19, 2013 at 8:25 am |

  Hi. My man en ek is al 32 jaar getroud en my man wil nou skei. Hy het ‘n buite egtelike verhouding met ‘n getroude vrou.

  Ons is op huweliks voorwaarde getroud met uitsluiting van die aanwasbedeling.

  Ek het ophou werk, asook die gastehuis wat ek bedryf het gestaak op aandrang van my man.
  My man se prokureur sê nou dat hy die helfte van alles van my kan kry omdat ons so lank getroud is en hoef my ook geen onderhoud te betaal nie. Ek mag dalk van hom vir ‘n paar maande ‘n toelaag kry en moet ek terug gaan na die arbeidsmark.

  Ek kan slegs die helfte van my man se pensioen eis wat dit nou werd is.

  Ek het ‘n huis gehad voor ons getroud is, R5 000 spaarplan belegging en R500 en ‘n huis vol meubels. My man het slegs sy klere en ‘n motor gehad wat op skuld was.

  Ek het gedurende ons huwelik ‘n Landrover gewen en het die verkoop en ‘n huis daarmee gekoop. My man was woedend en het gevoel ek moes die geld liewer in die bank gesit het. Ek het egter geweet daar sou binne ‘n jaar niks van die geld oorwees nie. Nadat ek uit my vorige werk bedank het, het ek my pensioengeld geneem en die huis klaar betaal. Die huis het ek in ‘n selfhelpeenheid omskep, wat vir my ‘n paar rand in die sak gebring het. Die plek het ek omtrent 3 jaar bedryf en met die sokker het dit egter vir ‘n paar maande sleg gegaan en het my man daarop aangedring dat ek die gastehuis moet opgee en net verhuur. Ek wil weer die plek aan die gang kry aangesien ek dit selfs na aftrede van 65 kan bedryf. Dit is nou te laat vir my om ‘n pensioen op te bou aangesien ek oor ‘n maand 59 jaar oud is. Indien ek na my beroep sou terug gaan sou ek al my eksamens moet oordoen waarvoor ek nie meer die krag het nie. Boon-op sal ek my motor opry wat sal beteken dat ek my motor weer gou moet vervang.

  Hy sê dat hy goedgunstelik ‘n maandelikse bedrag aan my sal betaal, maar sal dit onmiddellik staak indien ek die storie van sy verhouding laat uitlek, maak nie saak of ek dit direk versprei en of ek dit via iemand anders doen nie.

  Ek voel dat ek met die nuwe wetgewing benadeel word, want wat help dit dat ek Op huweliksvoorwaarde getrou het met die doel om ons boedel te skei en dan verloor ek op die ou end.

  Kan u asb vir my sê wat my regte regtig is.

  Baie dankie

 5. Linda Kleingeld
  Linda Kleingeld October 2, 2013 at 2:43 am |

  Ek is byna 25 jaar buite gemeenskap van goedere getroud met uitsluiting van die aanwasbedeling. Toe ons getroud is het ek n vol gemeubileerde huis met n motor gehad, hy het n slaapkamerstel en n tv gehad. Hy het intussen soos die meubels ouer word nuwe meubels vervang, so ook voertuie, hy het egter finansiele verantwoordelikheid op my afgeskuif soos kruideniersware, bedienden melk, brood en groente asook toe ons kinders in die huis gehad het skoolfonds. Ons woon op die platteland en dames verdien baie min inkomste. Nadese het hy n manier om my uit die huis te jaag, hy is in n verhouding betrokke en vloek en skel my vir die slegte party as ek hom konfrpnteer. Ek kan ni op my eie gaan ni want ek kan dit ni bekostig ni, hy het 2 voertuie en ek het nou niks, so ook met meubels op sy naam gekoop (hy weier om iets aan my af te staan). Waar moet ek geen na n huwelik van 25 jaar met niks om te begin en is daar geen wet wat my beskerm nie? Ek word 50 en het ontsaglike probleme met my voete, moet vir operasies gaan en ek kan nie loop waar ek wil wees nie. Ek het hom nooit die voorreg ontneem om my voertuig te gebruik nie, hy het 2 voertuie waarvan ek nie gebruik mag he nie. Wat gebeur in die geval waar hy ontrou is aan die huwelik?

 6. Hennie Moll
  Hennie Moll November 19, 2013 at 4:11 pm |

  Hi, my vrou is oorlede en nou heyt haar suster vir my n email gestuur van n testament wat laas jaar by n prokureur waar hul woon, op gestel is. Ek het met mense gaan praat aangesien haar naam verkeerd gespel is, haar geboorte jaar is foutief en daar is geen ID No op nie.

  Is die testament geldig?

 7. Anonymous
  Anonymous February 18, 2014 at 9:51 pm |

  Ons is getroud buite gemeenskap van goedere in ‘n huwelik met uitsluiting van die aanwasbedeling. Hoe werk skei met die bedelings, veral as my vrou nie werk nie.

  Ek is gesekwestreer en het alles verloor wat ek gehad het terwyl ek saam haar was. Ons was al twee keer weg van mekaar maar wil nou finaal skei.

  Sy het eiendom en motor wat opbetaal is, terwyl ek dit nie het nie maar wel n werk het.

  Wat staan my te doen?

 8. Anonymous
  Anonymous July 7, 2014 at 2:17 pm |

  Ek en my man is buite gemeenskap van goedere getroud sonder aanwas en is nou besig om te skei.

  Hy het die enigste voertuig in die gesin en los my, primere versorger vandie kinders nou sonder vervoer, maar gedurende ons huwelik het ek die selfde finansiele bydrae tot die huishouding gemaak as hy – dus het ek deurentyd halfte van die kar betaal.

  Ek het ook skuld aangegaan om sy krediet kaart dood te betaal en betaal steeds aan die lenign af (dit was n konsoliderings lening van sy skuld en van myne, maar myne was die mindere bedrag)

  Kan ek eis dat hy die bedrag aan my moet terug betaal of my met n voertuig moet voorsien aangesien ek nie een sal kan bekostig met die skuld wat ek reeds moet afbetaal nie?

 9. Anonymous
  Anonymous July 20, 2014 at 1:32 pm |

  Ek en my vrou is buitegemeenskap van goedere getroud sonder aanwasbedeling. Daar is ook n kontrak wat bepaal dat daar geen gemeenskap van goedere sal onstaan in die huwelik nie.

  Ek neem aan dat as ons tot skei sou kom sou ek geen reg op enige deel van haar bates he nie? Dit wat ons saam ogebou het in die huwelik sal dan ook gesien word as joune bly joune en myne bly myne?

 10. annelize
  annelize July 22, 2014 at 9:29 am |

  Dit is inderdaad so.

  Die insluiting van die aanwasbedeling het tot gevolg dat die groei van die onderskeie boedels verdeel word by die ontbinding van die huwelik. Die uitsluiting van die aanwasbedeling het tot gevolg dat die groei van die onderskeie boedels nie verdeelbaar is nie.

  Kort van die saak is nes u dit uiteensit – wat joune is bly joune en wat myne is bly myne.

 11. Anonymous
  Anonymous October 15, 2014 at 1:56 pm |

  Maak ‘n voertuig en huis wat na huwelik gekoop is deel uit van jou boedel as dit nog op huurkoop is. Ek is buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling getroud.

 12. Marius Victor
  Marius Victor October 17, 2014 at 10:17 am |

  Met die lening wat op u naam aangegaan is, is u deurgaans die party verantwoordelik vir daardie skuld. U het dus die plig om daardie bedrag te betaal.

  U sal beslis na u HVK moet kyk om vas te stel of dit voorsiening maak vir die terugeis van bydraes gemaak tussen gades. In so geval sal u wel gronde hê om dit van hom terug te verhaal. Indien dit nie doen nie sal hierdie as skenkings tussen gades gesien word en kan dit nie teruggeëis word nie.

  Ten aansien van onderhoud, normaalweg is dit 50/50, aangesien beide ouers gelyk verantwoordelik is vir onderhoud. Prakties werk dit nie noodwendig so nie. Wat u moet doen, is om ’n uiteensetting op te trek van u inkomste en uitgawes, veral die uitgawes van die kinders, in detail. U sal op die ou end met ’n agterstand opeindig. Hierdie agterstand is wat u van u man moet eis in onderhoud. U is geregtig daarop dat hy ’n bydrae lewer en as u vermoë nie 50% van die kinders se uitgawes kan dek nie sal hy dan noodgedwonge daardie tekortkoming moet aanvul.

  Die voertuig is nou maar ’n probleem. U is binne regte om te eis dat hy dit vir u gee, aangesien u bygedra het tot die betaling daarvan, wat u ten minste deel-eienaar daarvan maak. Die sukses hiervan kan egter nie gewaarborg word nie en is dit my voorstel dat sou hierdie poging misluk, dat u by u bogenoemde uitgawes die koste van ’n nuwe voertuig inreken. Daar sal dan vir die voertuig voorsiening gemaak word in die tekortkoming waarvoor u man dan aangespreek sal word.

 13. Anonymous
  Anonymous October 17, 2014 at 3:03 pm |

  Ek trou binne kort en ek gaan deur al die boodskappe deur en sien die mense wat skei. Ek wil nie blindelings in my troue ingaan nie. As dit gebeur dat ons moet skei wil ek weet ek het die regte besluit geneem. Wat is die beste bedeling om te volg? Ek wil weet ek kan 50% van my goed kry en dat hy glad nie aan my pension kan vat nie. Ek wil ook weet wat as dit sou kom dat ek n huisvrou is? Ek wil weet as ek hy skuld maak of dit my gaan beinvloed of nie en hoe erg.

 14. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 9:01 am |

  U kan gerus deur die bladsye werk wat handel oor die verskillende huweliksgoederebedelings, alles word daar mooi uiteengesit. U behoort al die antwoorde op u vrae daar te kry.

 15. Marius Victor
  Marius Victor October 24, 2014 at 11:41 am |

  U en u vrou het elkeen aparte boedels en as die huwelik ontbind by wyse van egskeiding, sal elkeen sy / haar eie boedel net so oorhou. U vrou is geregtig om onderhoud van u te eis as u haar onderhou het gedurende die huwelik, maar sal dit bloot op rehabiliterende basis kan vra.

 16. Marius Victor
  Marius Victor October 31, 2014 at 8:13 am |

  As sy kan bewys dat hy haar onderhoud het in die tyd wat wat hul getroud was kan sy wel ja. Hierdie onderhoudsbedrag sal egter slegs rehabiliterend wees en nie permanent nie. As u vriend ongelukkig is met die datums wat sy vrou opgegee het as die datum van vervreemding stel ek voor dat hy dit in die pleitstukke en in die hof in dispuut trek.

 17. Lorenzo Willemse
  Lorenzo Willemse November 14, 2014 at 2:26 pm |

  Die motor en die huis sal behoort aan die gade op wie se naam dit is. Jy moet onthou dat huwelike partye in huwelike buite gemeenskap van goedere afsonderlike boedels het. Daar is nie ‘n gemeenskaplike boedel soos in die geval van huwelike binne gemeenskap van goedere nie en elke gade behou sy / haar afsonderlike eiendom.

 18. Anonymous
  Anonymous November 25, 2014 at 2:16 pm |

  Ek en my man is in die proses van n skeisaak, dit is nog nie afgehandel nie en is getroud buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. Ek gebruik al jare die familiekar en kan nie op die oomblik n ander kar bekostig nie. Hy wil die kar terug he en se as ek dit nie teruggee nie gaan hy my aankla vir diefstal! Ek moet vervoer he om by my werk te kom, maar die kar is op sy naam, soos die meeste van die besittings en skuld. Help asb!!

 19. Marius Victor
  Marius Victor January 9, 2015 at 4:04 pm |

  U kan ‘n aansoek bring vir tussentydse onderhoud waarin u versoek dat u man of u toelaat om die voertuig te gebruik of die koste van ‘n vervangende voertuig aan u betaal. U moet egter ook besef dat sodra die egskeiding afgehandel is, hierdie reeling sal verval en u weer sonder vervoer sal sit. My voorstel is dat u seker maak dat u verteenwoordigers vervoer ingesluit het in u eis vir onderhoud tussen gades.

 20. Alta
  Alta March 19, 2015 at 11:46 am |

  Is getroud buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. Ons het intussen ‘n erf gekoop geregistreer op beide my en my man se name. Ek het ‘n plot gekoop geregistreer net op my naam. Beide het nog uitstaande verbande. Sou ons skei, hoe werk dit.

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

 • Ready-scissors

 • receipt-translator

 • redden-shilling

 • Red-possessor

 • Regular-redden

 • rejoice-motherly

 • reproduction-whose

 • Responsible-cultivator

 • revenge-whom

 • Right-homework