Jacques Jansen:: 21 Maniere Om Geld Te Spaar Gedurende Egskeiding.

Die grap gaan soos volg, kry iemand van wie jy nie hou nie en gee vir hom of haar die helfde van jou netto waarde. Op die manier kan jy R10 000 in fooie vir ‘n egskeidingsprokureur spaar. Teen die huidige egskeidingskoers van meer as 50% is die kans goed dat jy of iemand wat jy ken besig is om te skei.

In hierdie artikel verduidelik ‘n egskeidingsprokureur een en twintig praktiese maniere om geld te spaar tydens egskeiding.

Wees jou eie privaat speurder.

Niemand dra soveel kennis van jou persoonlike belange en die van jou vrou soos jy self nie. Watter bates het jy? Het jou gade iets gesê wat jou laat dink daar is geld in ander rekeninge as die waarvan jy weet? Waar is jou gade op Donderdae aande? Lê daar doodluiters rekords in die huis rond, in ‘n dagboek, op notas op ‘n tafel of in die asblik? Bestaan daar ou pensioenfondsplanne van vorige werknemers? Daar is ‘n moontlikheid dat jy ten minste al die nodige vrae kan vra en miskien ook al die antwoorde daarop kan kry.

Vul self die finansiële hof vorms in.

Vrees is die grootste oorsaak van onredelikheid tussen die partye. Elkeen sien ‘n toekoms waarin hy of sy in haglike omstandighede leef terwyl die ander in weelde leef. Die finansiële vorms help jou om nodige inligting te organiseer en ‘n vooruitsig te hê van wat jou finansiële posisie gaan wees na die egskeiding. Dit gee jou die geleentheid om te evalueer of jou huidige inkomste genoeg is om twee huishoudings in stand te hou en of jy jou leefstyl moet verander en herprioritiseer wat belangrik is in jou lewe.

Kry ‘n eiendomsagent om jou huis te waardeer.

Die eiendomsmark is baie wisselvallig. Om bloot ‘n aanname te maak oor die waarde van jou huis, strandhuis of beleggingseiendom of om hierdie aanname te basseer op die vorige jaar se verband herfinansierings waardasie is nie ‘n korrekte aanduiding van die huidige waarde van daardie eiendom nie. Eiendomsagente doen vergelykende waardasies as deel van hul algemene besigheid of jy kan ‘n waardeerder huur wat teen ‘n fooi jou eiendom kan waardeer.

Vra jou rekenmeester om ‘n besigheid te waardeer.

Indien jy of jou gade ‘n klein besigheid besit mag die waarde daarvan heel moontlik meer wees as net die rekenaars, tafels en motors. Die goeie naam wat aan die besigheid geheg word, patente, ander intellektuele eiendom, ens. kan geweldige waarde inhou. Indien jou man of vrou ‘n aandeel of belang het in ‘n groter entiteit kan die waarde van daardie belange ‘n aansienlike deel van die gesamentlike boedel uitmaak, selfs al is daardie entiteit nie op die stadium winsgewend nie.

Bereken onderhoud vir kinders.

Elke land het sekere riglyne vir die betaling van onderhoud. Hierdie riglyne is nie wette nie, maar hang af van die behoeftes van die kind, mediese uitgawes en die inkomste en finansiële posisie van beide ouers. Die hof het ‘n diskresie wat die bedrag van onderhoud betref. Indien die ouers nie ooreen kan kom oor die bedrag onderhoud wat betaal moet word nie kan die hof ‘n bedrag vasstel.

Pro Se (doen dit self) egskeidings.

In eenvoudige sake waar geen kinders betrokke is nie, dit ‘n kort huwelik was en daar min bates tussen die partye is kan baie tyd en geld gespaar word met ‘n pro se egskeiding. In Suid-Afrika kan partye optree sonder regsverteenwoordiging indien hulle dit so verkies en self hul egskeiding behartig.

Praat met jou prokureur se sekretaresse.

Personeel verreken teen ‘n ander skaal as prokureurs, indien hul enigsins verreken. Vir eenvoudige vrae soos of ‘n faks al ontvang is of iets al gebeur het is dit dikwels vinniger en goedkoper om die sekretaresse te vra.

Praat met jou sielkundige.

Talle mense maak die fout om die kundigheid van die deskundiges met wie hul te doen kry te verwar. Jou prokureur is die beste hulpbron as dit kom by regskwessies en so ook jou finansiële adviseur as dit kom by ekonomiese kwessies, maar vir die emosionele uitdagings verbonde aan ‘n egskeiding is jou sielkundige die een wat jou kan bystaan. Byna alle mense wat skei misgis hul met die emosionele uitdagings van ‘n egskeiding. Die haastige besluite wat partye dikwels neem terwyl hulle aan emosionele pyn ly kan baie vinnig enige skikkingsooreenkoms ongedaan maak.

Deur hulp te ontvang om jou emosies hok te slaan en om die ander party se emosies te hanteer sal grotendeels bydra tot ‘n suksesvolle skikkingsooreenkoms. Maak seker dat die persoon wie jy raadpleeg oor die mees toepaslike kundigheid relevant tot jou probleem beskik, om sodoende die beste resultate te kry en ook geld te bespaar.

Praat met ‘n finansiële beplanner.

Sal jy ‘n besigheid verkoop sonder om ‘n professionele finansiële kenner te raadpleeg om jou by te staan om ‘n aanbod te maak? Vir talle mense is egskeiding die grootste ekonmiese besluit wat hul ooit sal neem en steeds verwag hulle dat hul prokureur terselfder tyd ‘n finansiële en ekonomiese kenner moet wees en van hom word verwag om hierdie tipe vrae te antwoord. Wat is die pensioen werd? Hoeveel inkomste kan ek verdien vanuit ‘n lomp som ooreenkoms? Wat is die bedrag onderhoud wat ek nodig het om kop bo water te hou? Wat as die man sterf of gestremd raak gedurende betaling van die onderhoud?

‘n Gesertifiseerde finansiële ontleder of beplanner kan jou nie net help om op die mees voordelige wyse jou bates te verdeel en kontantvloei te verseker nie, maar ook om jouself te bemagtig tydens die oorgang na jou nuwe lewe. Baie vrouens hanteer nie die betaling van rekeninge tydens die huwelik nie en het nie ‘n duidelike begrip van hul lewenskoste nie. Ten einde ‘n finansieel stabiele toekoms te verseker moet bates belê word na die egskeiding. Soveel vrouens lewe in vrees van armoede, maar deur beheer te neem oor jou finansiële welstand sal help om hierdie vrees te beveg.

Doen jou eie kopieer werk.

Openbaarmaking van finansiële inligting moet alles op papier wees en al die partye betrokke moet kopieë daarvan hê. Jou prokureur moet ‘n fooi hef vir die tyd wat sy personeel spandeer om kopieë van jou papierwerk te maak. Gaan na ‘n plek wat kopieë maak en maak drie kopieë van alles, een vir jou, een vir jou prokureur en een vir jou finansiële beplanner.

Maak gebruik van alternatiewe geskil beslegting.

Mediasie is ‘n manier om beheer te neem oor jou egskeiding. Indien jy en jou gade saam kan werk, al is dit nie deur middel van direkte kontak nie, kan mediasie gebruik word om die uitkoms van jou egskeiding te bepaal sonder om elke aspek te bestry. Wie ken jou behoeftes beter as jy self? Wie kan beter ‘n ouerskapsplan vasstel as jy self? Veral in die geval waar daar kinder betrokke is lyk die toekoms dikwels beter as die egskeiding nie in ‘n oorlog ontaard nie. Vir baie mense is dit makliker om saam te werk met mekaar as om hulle prokureurs te kry om ‘n skikkingsooreenkoms aan te gaan.

Lei jouself op.

Gedurende die eerste konsultasie met jou prokureur sal jy twee dinge leer: eerstens wie die persoon is met wie jy noulik gaan saamwerk gedurende die volgende paar maande of jare en tweedens wat die egskeidingsprosedure vir jou inhou. Hierdie konsultasie behoort baie insiggewend te wees. Ten einde die maksimum voordeel te trek uit die tyd wat jy met jou prokureur spandeer is dit belangrik dat jy jouself vertroud maak met die proses wat gevolg gaan word. Die hof se finansiële vorms kan jou insig gee in jou lewenskoste van maand tot maand. Daar is ‘n groot aantal boeke oor die egskeidingsprosedure en inligting kan ook bekom word deur klasse oor hierdie onderwerp te neem. Dit sal jou help om die terme wat jou prokureur gebruik te verstaan en te weet wat aangaan.

Verstaan die verrekenbare uur.

Die geneigdheid om jou prokureur oor elke vraag wat opduik te skakel is verstaanbaar, maar hoe meer georganiseerd jy is wanneer jy met jou prokureur praat en vrae aan hom rig, hoe minder van sy duursame tyd sal bestee word. Dit is ook beter om in kontak te tree by wyse van faks of epos aangesien jou prokureur dan op jou saak kan fokus eerder as om eers na jou papiere te soek terwyl hy eintlik besig is met ‘n ander saak.

Laat jou gade die dagvaarding uitreik.

Daar bestaan gewoonlik ‘n behoefte om die een te wees wat die egskeiding liaseer of egskeidingsdagvaarding uitreik, dit gaan gepaard met ‘n persoon se trots en ego. Dit is erger prakties beter om te wag dat die ander party dit doen aangesien dit gepaard gaan met sekere prokureurskostes en uitgawes soos baljukostes. Die party wat die dagvaarding uitreik is die Eiser en sal op die einde van die dag in die hof moet getuig. As dit iets is wat jou pla, vra jou gade om die dagvaarding uit te reik.

Verkoop die huis.

Dit is ‘n moeilike een. Die huis is dikwels die man en vrou se grootste bate en grootste uitgawe. Indien jy die huis gekry het met die verdeling van die bates is jy nie net verantwoordelik vir die betaling van die verband nie, maar al die aanvullende instandhoudingsuitgawes ook. Jy sal heel waarskynlik die huis moet laat herfinansier om jou man se naam van die verband af te haal en dit sluit sekere fooie in. Wanneer jy op die punt kom wat jy besef dat die huis is te veel is vir jou om te hanteer en besluit om dit te verkoop, sal die koste verbonde aan die verkoopstransaksie uit jou sak kom. Daar moet ook in gedagte gehou word dat skulddelging jou nog ‘n groot som geld kan kos. Dit is beter om die huis te verkoop voor die egskeiding terwyl albei in die koste kan deel.

Assesseer jou pensioenplanne.

Die waarde van die pensioen en jou aandeel daarin moet bepaal word. Dikwels sal dit die geval wees dat 50% van iemand se pensioen die gade toekom by egskeiding.

Kry ‘n goeie prokureur.

Soms sal kliënte ‘n prokureur kies volgens dit wat hy per uur vra, maar dit moet in gedagte gehou word dat ‘n duur prokureur dikwels meer koste effektief kan wees aangesien hy heel moontlik ‘n beter skikkingsooreenkoms kan bewerkstellig of minder ure gebruik. Jou vriend se wonderlike prokureur is dalk nie die beste opsie vir jou omstandighede nie so maak seker dat jou prokureur in familiereg spesialiseer sodat hy spesifieke kwessies, byvoorbeeld ‘n gade in die buiteland, kan hanteer.

Gaan jou rekeninge na.

Kyk of daar enige aggressiewe besteding was na skeiding van die partye. Gaan die ander persoon uitgawes aan wat nie jou verantwoordelikheid is nie? Jou rekeninge reflekteer jou en jou gade se uitgawes en leefstyl. Deur jou rekeninge na te gaan sal jy kan sien watter uitgawes onnodig is wanneer jy nie alles kan betaal na die egskeiding nie. Dit werp ook lig op die ander persoon se uitgawes en watter nie regverdig kan word as redelike uitgawes nie.

Probeer ‘n skikkingsooreenkoms aangaan.

Hoe meer julle onderling kan skik sonder die gebruik van prokureurs, hoe makliker, vinniger en meer vriendskaplik is die hele proses. Indien julle kinders het gaan die ander persoon nog lank in jou lewe wees en gaan dit samewerking tussen julle verg, byvoorbeeld wie vir die troue gaan betaal, ens.

Moenie oor die kinders baklei nie.

Die kinders word gewoonlik die meeste geaffekteer deur die egskeiding. Kinders moet weet dat alhoewel die ouers mekaar nie meer lief het nie, het hulle albei steeds die kinders lief. Ouers kan meestal goeie en effektiewe ouerskapsplanne uitwerk wat hulle in staat stel om saam te werk tot die kinders se beste belang. Indien die ouers nie tot so ‘n vergelyk kan kom nie kan hulle bygestaan word deur ‘n prokureur of ‘n bemiddelaar.

Moenie oor persoonlike eiendom baklei nie.

Dis sinneloos om die prokureurs te laat argumenteer oor sitkamerbanke of kombuisware. Maak eerder ‘n lys van alles wat elkeen wil hê en onderhandel met mekaar oor die items wat van gemeenskaplike belang is. Indien hierdie verdeling oneweredig is kan dit gelyk gemaak word deur geld te betaal of ander bates by te voeg. Waar foto’s die kwessie is kan dit bloot gekopieër word. Dit is dikwels nie die bates self wat die probleem skep nie, maar die sentimentele waarde wat mense heg aan hierdie besittings.

Egskeiding is die begin van ‘n nuwe lewe. Wettiglik is dit ‘n gebeurtenis, maar in werklikheid is dit ‘n proses. Deur kennis te bekom en emosioneel sterk te bly gedurende egskeiding sal jou in staat stel om ‘n sleutelrol te speel in die vorming van jou toekoms.

Jacques Jansen

Leave a Reply

powered by SEO Traffic Booster
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed

More Reading:

  • Ready-scissors

  • receipt-translator

  • redden-shilling

  • Red-possessor

  • Regular-redden

  • rejoice-motherly

  • reproduction-whose

  • Responsible-cultivator

  • revenge-whom

  • Right-homework